mơ thấy bị bắn đánh con gì

Giải đáp giấc mơ bị rượt đuổi ?

1-2

Đánh nhau, gây gỗ với nhau cách giải quyết mâu thuẫn của một hoặc nhiều người với nhau. Trong lich sử loài người, con người thường xảy ra các trận