nằm mơ thấy người quen mất

Giấc mơ mất tiền, điện thoại … có ý nghĩa gì?

1-1

+ Nếu như trong giấc mơ, bạn thấy mình bị mất một số tiền lớn thì điều này chứng tỏ bạn đã gạt bỏ được một khối công việc khổng