phù hóa giấc mông mang lại điều gì

Ý nghĩa của Phù ,Hóa giải mộng Ác bằng cách nào ?

phu-1

Về sau người ta coi thứ chữ trên các mảnh phù huyền bí, kỳ dị kia là một hình thức trừ tà ma có uy lực, người thường không thể