cúng tế tâm linh

Những hình thức cúng tế tâm linh phản khoa học

cung-te

Ở Ai Cập thời cổ xưa có lệ: Sau các ngày lễ lớn, các vị chủ tế lên các đền thánh nằm ngủ để cầu mộng. Nếu mơ thấy điều