Giải mã giấc mơ mộng lành

“Tấn Hầu đem quân đi đánh Sở Vương, đêm nằm mơ thấy Sở Vương nằm đè lên người mình. Tấn Hầu cho là giấc mơ ác, hỏi các quần thần. Tử Phạm, quan đại thần nước Tống giải mộng, cho là giấc mơ tốt. Về sau quả nhiên Tấn Hầu thắng trận”.

Bạn đang xem giải mã giấc mơ trong giấc mơ. Ở giải mã giấc mơ này, bạn sẽ được giải mã và tìm hiểu về điềm báo Khám phá xem trong giấc mơ và điềm báo ý nghĩa trong giấc mơ! .

mong-lanh-ngon

Mộng lành trong giấc mơ

Sự phân chia, đoán giải các giấc mơ và giấc mơ lành có thể được căn cứ từ số lần thấy giấc mơ có nộ dung giống nhau ứng với sự việc xảy ra rồi tổng kết lại.

Ví dụ:
Nhiều người nằm mơ thấy lửa, hôm sau đều thấy có tiền. Từ đó người ta cho rằng mơ thấy lửa là sẽ có điều tốt.
Sách Tả truyện có viết:
“Tấn Hầu đem quân đi đánh Sở Vương, đêm nằm mơ thấy Sở Vương nằm đè lên người mình. Tấn Hầu cho là giấc mơ ác, hỏi các quần thần. Tử Phạm, quan đại thần nước Tống giải mộng, cho là giấc mơ tốt. Về sau quả nhiên Tấn Hầu thắng trận”.
Việc giải mộng, phân tích các giấc mơ phải là sự tổng kết của nhiều giấc mơ cùng loại, phải từ bỏ ý kiến chủ quan, dựa vào quy luật khách quan, nhận chân khảo sát.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *