ý nghĩa của mộng lành

Giải mã giấc mơ mộng lành

mong-lanh-ngon

“Tấn Hầu đem quân đi đánh Sở Vương, đêm nằm mơ thấy Sở Vương nằm đè lên người mình. Tấn Hầu cho là giấc mơ ác, hỏi các quần thần.