mơ nhìn thấy cháy nhà

Điềm báo của mơ thấy nhà cháy, nhà sập là gì ?

1

Nếu bạn nằm mơ thấy ngôi nhà của mình bị động đất và sụp đổ điềm báo cho biết có những tai họa bất ngờ sẽ xảy đến với cuộc