mơ thấy bé gái khóc

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy khóc lóc

khoc

Nó cũng là âm thanh tiễn biệt một con người dời khỏi cõi đời. Và trong suốt hành trình sinh tồn ấy, ai cũng cần có nước mắt để giải