ngủ mơ thấy được cho tiền

Nằm mơ thấy tiền và cho người khác mượn có ý nghĩa gì

4

+ Nếu bạn nằm mơ thấy có người khác cho bạn tiền âm phủ thì điều đó ẩn chứa dự báo về những tai họa bất ngờ sẽ xảy đến