tìm hiểu cách phân tích giấc mơ

Bói toán và đoán mộng có quan hệ như thế nào ?

boi-toan

Bói toán: có rất nhiều, có thể kể gần 20 loại như: bói tuổi, bói đời, bói nhà, bói đất, bói vợ, bói ăn, bói ở…….Có thể nói cái gì