tại sao có mộng dữ

Ý nghĩa của mộng dữ trong giấc mơ

mong-du

Người mơ giấc mơ ác thấy mình đi vào chốn hoang vu, u ám, làm việc bế tắc, thêm vào đó còn thấy yêu ma, quỷ quái hiện hình hoặc